Sign Company
De dolfijn 34 | 1601 MG Enkhuizen
T (0228) 351960 | F (0228) 351961copyright | disclaimer

Vergunningaanvraag
Bij het plaatsen van reclameborden, lichtreclame of andere reclame-objecten, die zichtbaar zijn vanaf openbaar terrein, heeft u in de regel een reclamevergunning van uw gemeente nodig. Bij de beoordeling van gemeenten wordt onder meer gelet op de visuele afstemming van de reclamebelettering op het gebouw en de omgeving. Hiervoor wordt meestal advies gevraagd aan de plaatselijke of provinciale welstandscommissie.

Bij het aanvragen van een reclamevergunning wordt in ieder geval gelet op de vormgeving én of de reclamebelettering een functionele relatie heeft met het gebouw waar de belettering op aangebracht wordt. Tevens gelden er verschillende richtlijnen per omgeving. Hierbij wordt over het algemeen onderscheid gemaakt in woongebieden, winkelcentra, historische centra, bedrijventerreinen en landelijk gebieden.

Woongebied:
Reclame is hier strijdig met de woonfunctie. Een bescheiden naams- of beroepsaanduiding is hier wel toegestaan.

Winkelcentrum:
Reclames binnen bepaalde afmetingen, bevestigd aan luifel en gevel, zijn hier bij uitstek op hun plaats. Goede afspraken tussen winkeliers en gemeente kunnen tot gunstige resultaten leiden.

Historisch centrum:
Reclames kunnen het historische karakter van een oude binnenstad ernstig verstoren. Daarom is het van belang om terughoudend te zijn met de afmetingen en het aantal reclamebakken of –borden en ook om grote aandacht te besteden aan plaatsing en vormgeving. Dit geldt natuurlijk ook voor vlaggen, markiezen, zonweringen en rolluiken. Zo zijn losse letters op een historische gevel veelal wat beter inpasbaar dan lichtbakken of reclameborden.

Bedrijventerreinen:
De grootschaligheid van een bedrijventerrein staat veelal grotere afmetingen van reclamebelettering toe. Dit geldt in mindere mate voor de (eerder zichtbare) buitenranden van het gebied.

Parken en landelijk gebied:
Hier is in principe geen reclame toegestaan, alhoewel hier in meerdere situaties van afgeweken kan worden.

Algemeen:
Het is ideaal indien de reclamebelettering duidelijk deel uitmaakt van de architectuur van het gebouw. Overleg met gebruikers van omringende panden zodat overlast, of een overdaad van niet bij elkaar passende borden of lichtreclames wordt voorkomen. Informeer van te voren bij Sign Company of bij uw gemeente of een vergunning nodig is, of er richtlijnen met betrekking tot reclames zijn opgesteld en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Sign Company heeft veel ervaring met de geldende reclamerichtlijnen en wij houden daar reeds in de ontwerpfase rekening mee. Desgewenst regelen wij voor u de vergunningaanvraag bij uw gemeente; dat scheelt u tijd en veel administratieve rompslomp. En dat nemen wij u graag uit handen.