Sign Company
De dolfijn 34 | 1601 MG Enkhuizen
T (0228) 351960 | F (0228) 351961copyright | disclaimer

aurora metropolis (licht vervuiling)Aurora Metropolis


Een volledig duistere nacht wordt schaars in Nederland. Wie 's nachts sterren wil zien, zal de stad uit moeten. Veel plaatsen zijn omgeven met het zogenaamde Aurora Metropolis dat het zicht op de duisternis verstoort. Maar ook op het platteland rukt het lichtterreur op. In een geïndustrialiseerd gebied als West-Europa is het nagenoeg onmogelijk om nog plekjes te vinden waar de hemel echt donker is.
Jaarlijks worden miljoenen guldens verspild door inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht dat niet op de wegen of straten valt, maar omhoog straalt en hooguit de onderkant van overvliegende vliegtuigen verlicht. Aangezien voor elektrische verlichting fossiele brandstoffen worden opgestookt, betekent dit ook een ongewenste uitstoot van kooldioxide in de atmosfeer. Lichtvervuiling vormt, net zo goed als lawaai en stank, een aanslag op het milieu. Deze kaart toont de meest verstedelijkte gebieden op aarde, gezien
door de ogen van de satellieten van het Amerikaanse Air Force Defense Meteorological Satellite Program (DMSP). Deze wereldatlas van het nachtelijke duister is begin 2001 samengesteld door astronomen van de universiteit van Padua in Italië en onderzoekers van het Nationaal Geofysisch Informatiecentrum in Boulder in de Verenigde Staten. De foto's zijn gemaakt vanaf de relatief geringe hoogte van 830 kilometer en laten de helderheid van kunstmatige,permanente lichtbronnen zien.
Kunstlicht concentreert zich in de Verenigde Staten, West-Europa en Japan, maar ook de rivier de Nijl en de Indiase grens worden zichtbaar, evenals het Russische spoorwegnet door steden en dorpen die daarlangs liggen. Eén op de vijf aardbewoners - en zelfs de helft van de Europeanen - woont op een plek waar niet eens de Melkweg te zien is.


Oplossingen.
NACHTRECLAME - Ziet niemand Het verlichten van sportvelden en openbare gebouwen na middernacht is onnodig.

LICHTKLEUR - Oranje i.p.v. wit Wit licht van hogedruk natriumlampen is te fel voor
straatverlichting.


Bron: Aurora Metropolis

meer weten